کالکشن پالت نور (پاییز / زمستان ۲۰۲۱/۲۲)

بهمن 20, 1401

ایده محوری این مجموعه در ادامه مجموعه های قبلی است با این تفاوت که کاراکتر زن همیشگی را نشان می دهد که از توهم و چالش های قبلی عبور کرده و امروز با اعتماد به نفس ، در پالتی از نور و روشنایی قرار گرفته است.