کالکشن هارمونیا (بهار ۲۰۲۲)

فوریه 9, 2023

مجموعه بهار هارمونیا از افسانه ای یونانی ایده گرفته است .

هارمونیا فرزند آرس ( الهه جنگ) و آفرودیت  ( الهه عشق و زیبایی) و کهن الگوی هارمونی و موسیقی است . از این رو تلاش شده طراحی ، انتخاب رنگ و متریال در این مجموعه ، با وام گیری از افسانه هارمونیا و مانند نت های موسیقی در هارمونی کامل انجام شوند.