کالکشن شهر طوفانی (بهار ۲۰۲۱)

بهمن 20, 1401

عکاسی این مجموعه نیز بر لبه بام عکاسی شده است با این تفاوت که تعادل و حفظ توازن این بار بایستی در شهری طوفان زده انجام گیرد. گویی شخصیت زن جوان و آوانگارد این کالکشن در تلاش برای درک هویت طوفان زده خود در شهری طوفان زده است .