کالکشن سیاه و سفید (بهار ۲۰۱۹)

بهمن 20, 1401

این کالکشن در ادامه مجموعه هندسی قبل و با پالت رنگی سیاه و سفید ، کرم و پترن بافت دار طراحی شده است و همچنان هویتی مینیمال و برپایه خطوط دارد . سبک عکاسی این مجموعه نیز در خیابان انجام شده و نمایشگر هویت کاربردی و اجتماعی محصولات است.

سال ۲۰۱۹