کالکشن خطوط همگرا (پاییز- زمستان ۲۰۱۷/۱۸)

فوریه 9, 2023

ایده محوری این کالکشن برگرفته از نقاط تلاقی خطوط و خلق یک فضای کانونی جدید می باشد . طراحی محصولات ترکیبی از متریال ساده و طرحداراست و تلاقی نقاط کانونی و خطوط همگرا ، درواقع خالق شکل مثلث بر روی محصولات می باشند. در پالت رنگی نیز با توجه به فضای پاییزه از رنگهای خنثی و نود استفاده شده است.

سال 2017-2018