کالکشن توهم (پاییز – زمستان ۲۰۲۱/۲۲)

فوریه 9, 2023

این کالکشن روایت گر توهم و سردرگمی انسان است . انسانی که با لایه های عمیق روح سرگردان خود روبرو شده است . گویی که از عمق اقیانوسی که اکنون به خشکی نشسته ، صخره های عظیم و کهن روح خود را می کاود و بالا می آید تا به نور و روشنایی برسد. محصولات این مجموعه نیز مانند فضای صخره ای ، لایه لایه و در تنالیته خاکی ، طوسی و مشکی طراحی شده تا به هماهنگی و توازن از درون و بیرون برسد. نحوه معرفی این تصاویر بصورت یک خط روایی و شامل سی و یک اپیزود سریالی طراحی شده که محتوای متنی را با عکس و تصاویر برداشته شده معرفی می کند.

سال 2021-2022