کالکشن بیرون از خط (بهار- تابستان ۲۰۱۹)

فوریه 9, 2023

این مجموعه محوریت خطوط و تنالیه ای از فرم و رنگ را در فضایی مدرن تدایی می کند که بازیگر اصلی آن زنی ساختار شکن است.عکاسی این مجموعه در ارتفاع و پرسپکتیو متفاوت ، زن آوانگارد را نشان می دهد که آزادی عمل و اقتدار خود را به زیبایی نشان داده است .برش های خاصی که در دوخت این محصولات بکار رفته کاملا ساختار سنتی لباس و پوشش را به چالش کشانده و تغییر داده است و سبک پوشش جدیدی را به مخاطب هدیه کرده است.