کالکشن بال (تابستان ۲۰۱۸)

فوریه 9, 2023

ایده این مجموعه از پرواز آمده است ، از آرزوی پرواز و ثبت آن در مجموعه ای زنانه . طراحی این کالکشن با بهره گیری از یقه های تیز و بزرگ ، حس پرواز را بر شانه های پوشش زنانه القا می کند. از سوی دیگر عکاسی در فضای پل عابر پیاده نشان می دهد که این آرزوی پرواز برای زنان ، درحال عبور از حصاری فلزی است ، یا گویی پرندگان برای گذر از حصار خود پلی به آنسو خواهند زد.

سال 2018
مشاهده محصولات https://shahzadco.com/product-brand/بال/