کالکشن آفرودیت (بهار – تابستان ۲۰۲۰)

بهمن 20, 1401

ایده محوری طراحی این کالکشن از مثلث ها با تنالیه رنگی سیاه و سفید ساخته و پرداخته شده است . هویت این مجموعه تلفیقی از کهن الگوی آفرودیت و جهان مدرن در سال 2020 می باشد که در کنار هم کالکشن آفرودیت در 2020 که و درواقع نمادی از زیبایی مدرن است را خلق کرده اند .