کالکشن لیلیت (بهار ۲۰۲۳)

اسفند 22, 1401

این مجموعه با الهام از اسطوره لیلیت طراحی شده است .
لیلیت در داستان های اساطیری، اولین همسر آدم بود و چون می دانست با او برابر است، هیچگاه از او اطاعت نکرد و به همین سبب، از باغ عدن رانده شد.
لیلیت نماد همه ی میل ها و خواسته هایی است که در برابر تابو و چارچوب های محدود کننده برای زنان می ایستد. لیلیت تجسم وسوسه و نشانه ی آزادی و آگاهی زنان است.
اسطوره ی لیلیت می خواهد زنان مالک دوباره تن زنانه ی خود باشند. آرزوی جهانی به دور از نابرابری و زندگی با باور ها و اندیشه هایی که لایق زنان است را دارد.
امروز دختران لیلیت در همه جای جهان با نیروی زنانه ی خود به نبرد علیه زن ستیزی میروند و این، نوید جهانی تازه به دور از هر گونه تبعیض جنسیتی را می دهد. زنانی که شجاعانه «نه» می گویند و قوی زندگی می کنند.