طراحی سفارشی لباس برای حبیب مفتاح ؛ ( نوازنده بین المللی سازهای کوبه ای ) در کنسرت گروه تریو جبران ، استانبول (بهار 2019)

بهمن 20, 1401

با توجه به اقامت هنرمند در پاریس ناگزیر بودیم که از راه دور مراحل طراحی و دوخت و تایید نمونه را انجام دهیم ، لذا بعد از گفتگوهای آنلاین و درک خواست هنرمند و کانسپت کنسرت ، استایل پیراهن ، وست و شلوار با تنالیته مشکی و طوسی طراحی شد .

لازم به ذکر است به دعوت هنرمند و صدور بلیط ویژه کنسرت استانبول  تریو جبران افتخار حضور و مشاهده اجرای حبیب مفتاح در استایل شهزاد را از نزدیک داشتیم .