کالکشن هندسه پاستلی (تابستان ۲۰۲۱)

بهمن 20, 1401

این کپسول کالکشن در واقع تشکیل شده از محصولات پرفروش که در طرح و رنگ های پرکاربرد برای تابستان ارایه شده اند. نام گذاری و نحوه معرفی این کالکشن نیز برشی از فصل تابستان را در زمان پاندمی کرونا نشان می دهد . گویی کاراکتر زن این کالکشن در فضایی قرنطینه است و در پس زمینه پرسش های مهمی که در ذهن دارد ، می خواهد جذابیت تابستان و رنگ های پاستلی را نشان دهد : “جهان را چگونه تصور می می کنی ؟”